• lv
  • ru
  • en
 • | +371 67242470 | info@drbutkevicadentalpractice.com
  E-konsultācija

  E-konsultācija

  Apzinoties savas, kā datu subjekta tiesības attiecībā uz manu personas datu un sensitīvo datu apstrādi, datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, sakārtošanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu, izpaušanu, bloķēšanu vai dzēšanu, kā arī ņemot vērā FPDAL 11. Panta 1. punktu, kas nosaka: sensitīvu personas datu apstrāde ir atļauta, ja datu subjekts tam ir devis piekrišanu, brīvi un nepārprotami izsakot savu gribu ar šo apliecinu, ka

  manu datu un sensitīvo datu (informācija par sniegtajiem pakalpojumiem, ārstēšanas ilgumu, anamnēzi, diagnozi, izrakstītajiem medikamentiem u.c.), apstrādei SIA „Dr. Butkēvičas zobārstniecības prakse” man piedāvāto ārstniecības un veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai.