| +371 67242470 | +371 22007796 | [email protected]
E-konsultācija

E-konsultācija

    Apzinoties savas, kā datu subjekta tiesības attiecībā uz manu personas datu un sensitīvo datu apstrādi, datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, sakārtošanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu, izpaušanu, bloķēšanu vai dzēšanu, kā arī ņemot vērā FPDAL 11. Panta 1. punktu, kas nosaka: sensitīvu personas datu apstrāde ir atļauta, ja datu subjekts tam ir devis piekrišanu, brīvi un nepārprotami izsakot savu gribu ar šo apliecinu, ka

    manu datu un sensitīvo datu (informācija par sniegtajiem pakalpojumiem, ārstēšanas ilgumu, anamnēzi, diagnozi, izrakstītajiem medikamentiem u.c.), apstrādei SIA „Dr. Butkēvičas zobārstniecības prakse” man piedāvāto ārstniecības un veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai.

    Par vides pieejamību

    Ja Jums nepieciešams nodrošināt mūsu zobārstniecības prakses apmeklējumu pacientiem ar  īpašām vajadzībām, lūdzam informēt prakses administrāciju pieraksta veikšanas laikā, lai mēs maksimāli varētu nodrošināt ērtu un pieejamu prakses apmeklējumu.