Vairāk nekā 30

dažādu valstu pacientus ir uzņēmusi zobārstniecība Rīgā