Vairāk nekā 70 000

zobu ir atjaunoti gan estētiski, gan funkcionāli