Vairāk nekā 10 000

pacientu ir uzlabota dzīves kvalitāte